LA MEGA 1 – Conectando e informando con “todo en uno” Entretenimiento Feature La Mega 1 Nuestra Historia Ohio 

LA MEGA 1 – Conectando e informando con “todo en uno”

LA MEGA 1 – Conectando e informando con “todo en uno” <h2>Nuestra Historia</h2> <figure> <img width="1843" height="1382" src="http://lajornadalatina.com/ljl/wp-content/uploads/2019/03/Mega-1-app.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/lajornadalatina.com/ljl/wp-content/uploads/2019/03/Mega-1-app.jpg?w=1843 1843w, https://i1.wp.com/lajornadalatina.com/ljl/wp-content/uploads/2019/03/Mega-1-app.jpg?resize=150%2C112 150w, https://i1.wp.com/lajornadalatina.com/ljl/wp-content/uploads/2019/03/Mega-1-app.jpg?resize=300%2C225 300w, https://i1.wp.com/lajornadalatina.com/ljl/wp-content/uploads/2019/03/Mega-1-app.jpg?resize=768%2C576 768w, https://i1.wp.com/lajornadalatina.com/ljl/wp-content/uploads/2019/03/Mega-1-app.jpg?resize=1024%2C768 1024w, https://i1.wp.com/lajornadalatina.com/ljl/wp-content/uploads/2019/03/Mega-1-app.jpg?w=1280 1280w" sizes="(max-width: 1843px) 100vw, 1843px" /> <figcaption>Un DJ abre el App La Mega 1, desde su iPad, en septiembre de 2015. (LJL/Elvia Skeens)</figcaption> </figure> <strong><em>Por ELVIA SKEENS, La Mega Nota</em></strong>... Leer más